Φροντίδα ΑΜΕΑ

Φροντίδα ΑΜΕΑ

Μία επίσης σημαντική κατηγορία ανθρώπων που χρήζουν ειδικής μέριμνας και στοργής είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Το εργατικό δυναμικό που διαθέτουμε είναι έμπειρο, κοινωνικό και πάντα ευγενικό με τη κατηγορία αυτή. Αυτό λόγω και των πολλών κινητικών αλλά και πνευματικών δυσκολιών που δυστυχώς αφορά την κατηγορία αυτή. (Φροντίδα ΑΜΕΑ)