Οικιακοί Βοηθοί

Οικιακοί Βοηθοί

Το γραφείο μας διαθέτει προσωπικό που εργάζεται σε ένα σπίτι με κύρια αρμοδιότητά του την καθαριότητα και πλήρη τακτοποίηση των εσωτερικού χώρου των εργοδοτών. Οι οικιακοί βοηθοί είναι πάντα συνεπείς και έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή να υπακούσουν τις εντολές του εργοδότη τους.