Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Στο γραφείο μας λειτουργεί και τμήμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για εργαζόμενους και εργοδότες.

Για τους εργαζόμενους συγκεκριμένα παρέχουμε συμβουλές και ενημέρωση για τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, για την αγορά εργασίας στους κλάδους που ενδιαφέρονται, για τις τρέχουσες συνθήκες του κλάδου που εργάζονται (ή πρόκειται να απασχοληθούν), καθώς για τα εργασιακά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Στους εργοδότες παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την αναζήτηση εργαζομένων καθώς οι συμβουλές μας είναι χρήσιμες και αποτελούν τη βάση για την ορθή επιλογή προσωπικού χωρίς να περιορίζονται μόνο εκεί.