Селскостопански работи

Селскостопански работи

В селскостопанската дейност, се включват хора, участващи в производството на селскостопански продукти и всички видове работа, но винаги в селскостопанския сектор. Значителна е подобна предишна заетост и знанията по тези работи.