Медицински сестри

Медицински сестри

Медицински сестри са жените, които се грижат за хора от всякаква категория и които имат или са имали здравословни проблеми и се нуждаят от специални грижи.Трябва да имат допълнителни знания, защото те се включват и в трудни ситуации.