Гледане на хора с увреждания

Гледане на хора с увреждания

Хората с увреждания са отделна група хора, които се нуждаят от специални грижи.Поради тези неприятни ситуации по отношение на тяхното здраве, за тях е по трудно да се интегрират в обществото и със сигурност се нуждаят от специални грижи във всеки отделен случай.