ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ – ΩΡΩΠΟΣ

Αρχική - Αγγελίες - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ – ΩΡΩΠΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ – ΩΡΩΠΟΣ
Ζητείται γυναίκα, να αναλάβει τη φροντίδα κυρίας χειρουργημένης στο ισχίο, στην περιοχή του Ωρωπού. Προσφέρονται διαμονή, διατροφή, ρεπό και πολύ καλός μισθός.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΒΙΟΣ Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103837005, 2103817777.
Βιογραφικά στο e-mail: smyrnis@otenet.gr
LIVE IN CARE OF A WOMAN – OROPOS
A woman is requested to take care of a woman who has been operated in hip, in the region of Oropos. There are offered accommodation, food, day off and very good salary.
AVIOS JOB OFFICE Chalkokondyli 9, Athens.
Contact telephones: 2103837005, 2103817777.
Curriculum vitae at e-mail: smyrnis@otenet.gr

Share: