ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΑΜΕΑ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ)

Αρχική - Αγγελίες - ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΑΜΕΑ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΑΜΕΑ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ)
Ζητείται φροντίστρια εσωτερική για να εξυπηρετήσει άτομο με ειδικές ανάγκες που αυτοεξυπηρετείται στην περιοχή του Χολαργού. Προσφέρονται μισθός ικανοποιητικός, διαμονή σε ανεξάρτητο διαμέρισμα, διατροφή, ίντερνετ και ρεπό.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΒΙΟΣ Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103837005, 2103817777.
Βιογραφικά στο e-mail: smyrnis@otenet.gr
CARE OF A PERSON WITH SPECIAL NEEDS – CHOLARGOS (INSIDE)
A woman is requested to take care of a person with special needs who can take care of himself in Cholargos. Good salary, accommodation in a separate apartment, food, internet and day off are offered.
AVIOS JOB OFFICE Chalkokondyli 9, Athens.
Contact telephones: 2103837005, 2103817777.
Curriculum vitae at e-mail: smyrnis@otenet.gr

Share: