ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ-ΚΛΑΡΚ

Αρχική - Αγγελίες - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ-ΚΛΑΡΚ
Από το γραφείο ευρέσεως εργασίας ΑΒΙΟΣ-ΑΙΟΛΟΣ ζητείται για την περιοχή του Λουτρακίου χειριστής γερανών-κλαρκ καθώς και για γερανούς για ανυψωτικά μηχανήματα,ο οποίος να έχει άδεια χειριστή γερανού.Πλήρη απασχόληση 8ωρο και υπερωρίες,μισθός 1200€.Τηλέφωνα επικοινίας:2103837005, 2103817777.Βιογραφικά στο e-mail: smyrnis@otenet.gr
The employment office AVIOS-AEOLOS is looking for a crane operator-clerk for the area of ​​Loutraki as well as for cranes for lifting machines, which has a crane operator license. Full time 8 hours and overtime, salary 1200 €. Contact telephones: 21038 . CV at e-mail: smyrnis@otenet.gr

 

Share: