ΜΙΣΘΟΣ 1000€
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής ζητείται γυναίκα για καθαριότητα σε κατασκηνώσεις. Μισθός 1000€. Παροχές: διαμονή, φαγητό και ασφάλιση. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΒΙΟΣ Χαλκοκονδύλη 9 Αθήνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103837005, 2103817777. Βιογραφικά στο e-mail: smyrnis@otenet.gr
SALARY 1000 €
CHARWOMAN – EAST ATTICA
In the area of East Attica, a woman up to 40 years old is required for cleaning in campus . Salary 1000 €. Facilities: accommodation, food and insurance. AVIOS JOB OFFICE Chalkokondyli 9 Athens. Contact telephones: 2103837005, 2103817777. Curriculum vitae at e-mail: smyrnis@otenet.gr

Share:

Τελευταία