ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ – 1000€ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΕΣΑ

Αρχική - Αγγελίες - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ – 1000€ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΕΣΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ – 1000€ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΕΣΑ
Ζητείται άτομο να φροντίσει ηλικιωμένο ζευγάρι που αυτοεξυπηρετείται στην περιοχή Σκαλα Ωρωπου.
Μισθός 1000€, διατροφή και διαμονή.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΒΙΟΣ Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103837005, 2103817777.
Βιογραφικά στο e-mail: smyrnis@otenet.gr
CARE OF THE ELDERLY COUPLE – 1000€ – SKALA OROPOU – INSIDE
A person is requested to take care of an elderly couple in the area of Skala Oropou.
Salary 1000€, food and accommodation.
AVIOS JOB OFFICE Chalkokondyli 9, Athens.
Contact telephones: 2103837005, 2103817777.
Curriculum vitae at e-mail: smyrnis@otenet.gr

Share: